woensdag 13 mei 2009

Geert Mak | De engel van Amsterdam

Geert Mak – De engel van Amsterdam. Amsterdam, Eldorado, 2007 (29), 308 pagina’s. 1993 (1).

Veel personen bevolken de verhalen in deze kroniek van Amsterdam, maar er is slechts één hoofdpersoon: de stad zelf. De engel van Amsterdam is de anatomie van een moderne stad, van het alledaagse leven, de uiterlijke vormen, maar ook van de magie, de rituelen, de vergeten wereld achter en onder het hedendaagse Amsterdam.


De beschrijving op de achterflap belooft niets te veel: in de stukken die in De engel van Amsterdam zijn verzameld, speelt de stad Amsterdam inderdaad de hoofdrol. Geert Mak beschrijft in het eerste stuk de geschiedenis van het huis waar hij woont. Omdat dat huis eeuwenoud is, is dit een mooie kapstok om eerst de geschiedenis van de stad Amsterdam te beschrijven.

Daarnaast wordt ieder volgend stuk bevolkt door een andere groep bewoners van de stad: daklozen, kunstzinnige types, gelovigen of mensen die dringend hulp nodig hebben. Zo gaat Mak mee met een medewerker van de GGD, die probeert hulp te verlenen aan mensen die vervuilen, of dwangmatig spullen verzamelen. Of hij beschrijft hoe hij met een groepje daklozen de nacht op straat doorbrengt.

Deze druk bevat een extra hoofdstuk, waarin Mak tien jaar na het verschijnen van de eerste druk het Amsterdam van 2002 beschrijft. Hij gaat daarbij na of de voorspellingen die eerder zijn gedaan uitgekomen zijn, bijvoorbeeld of er inmiddels inderdaad getto’s zijn ontstaan in de stad.

Dit boek biedt een heel gevarieerde blik op de stad Amsterdam. Mak brengt in zijn stukken historische, politieke en sociologische feiten en persoonlijke observaties samen. Dat doet hij op een manier die bijzonder prettig leest – ook als je niet in Amsterdam woont.

Geert Mak

flickr

Geen opmerkingen:

Een reactie posten